Ðêm Dạ Vũ Thỉnh Phòng


Ðêm Dạ Vũ Thỉnh Phòng

VIP $45 Reg: $35 +5 at DoorLocation

Bleu Night Club

14160 Beach Blvd.
Westminaster, CA 92683

Contact

Phone: (714) 903-7770